ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 สังกัดกองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน