ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน 1 สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน