ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่างอากาศยาน 1 สังกัดแผนกซ่อมใหญ่เครื่องยนต์และบริภัณฑ์ กองซ่อมบำรุงอากาศยาน