ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบสอนพร้อมสัมภาษณ์ ตำแหน่งตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น แผนกวิชาภาคพื้น สังกัดกองฝึกบิน