ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา