ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบิน สังกัดแผนกฝึกบินจำลอง กองฝึกบิน ศูนย์ฝึกการบิน