ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุเครื่องบิน แผนกวิชาช่างอากาศยาน สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์