ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายใน 1 สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน