ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ