ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริการการบิน