ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัดแผนกการทดสอบแบบไม่ทำลาย กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์