ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกพนักงานครูการบิน แผนกฝึกเครื่องบิน สังกัดกองฝึกบิน