ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์