ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน ระดับต้น สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน