ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งครูวิชาภาคพื้น (หลักสูตรมหาบัณฑิต) สังกัด กองวิชาบริหารการบิน