ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งนักการตลาด สังกัดแผนกการตลาด สำนักวิจัยและพัฒนาธุรกิจการบิน