ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งช่างอากาศยาน 1 สังกัดกองซ่อมบำรุงและบริการอากาศยาน กองซ่อมบำรุงอากาศยาน