ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างอากาศยาน 1 สังกัด กองวิชาอากาศยานและเครื่องยนต์