ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 19 ตำแหน่ง 28 อัตรา