ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ต.ผู้ช่วยครูวิชาภาคพื้น สังกัดกองวิชาบริการการบิน