สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 สบพ. จัดพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ HP52

CATC Holds the Opening Ceremony for the Commercial Pilot License Course – Helicopter, Class HP52.

 

        นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ HP52 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 8 คน แบ่งเป็น ทุนจากกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5 คน และทุนจากกองทัพเรือ จำนวน 3 คน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ โดยจะเข้ารับการฝึกอบรมภาคพื้นและภาคอากาศที่ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป

     Miss Pukkanut Makchouy, Vice President of Administrative Affairs and Acting President of CATC, presided over the opening ceremony for the Commercial Pilot License Course – Helicopter, Class HP52. There were 8 attendants in the Course, comprising of 5 attendants funded by the Thai Police Aviation Division, the Royal Thai Police and 3 attendants funded by the Royal Thai Navy. The opening ceremony was held on September 8, 2020, at CATC, Bangkok. The attendants would, later, participate in the ground training and air training at the CATC Flight Training Center in Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province.

 

 

*********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง