สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยตำรวจเอก สุวศิน ภคพงษ์ และ ร้อยตำรวจโท ภวินทร์ ตันตินวะชัย ศิษย์การบินทุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่น HP52

Congratulations to Police Captain Suwasin Pakapong and Police Lieutenant Pawin Tantinawachai, the student pilots from Class HP52, funded by the Royal Thai Police.

 

       ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยตำรวจเอก สุวศิน ภคพงษ์ และ ร้อยตำรวจโท ภวินทร์ ตันตินวะชัย ศิษย์การบินทุนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่น HP52 หลังจากทำการบินปล่อยเดี่ยว (Initial Solo) สำเร็จกับเฮลิคอปเตอร์ ROBINSON R44

          การบินปล่อยเดี่ยวหรือ Initial Solo เป็นก้าวแรกที่สำคัญในชีวิตนักบินตอนเป็นศิษย์ หลังจากที่ครูการบินสอนและเคี่ยวเข็ญตั้งแต่เที่ยวบินแรกมาจนกระทั่งมั่นใจได้ว่าศิษย์สามารถบินเดี่ยวนำเครื่องขึ้นลงได้อย่างปลอดภัย เมื่อลงมาแล้วนั้นจะมีการสาดน้ำแสดงความยินดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกบินต่อไป ตามธรรมเนียมการฝึกศิษย์การบิน

          ศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน มีหลักสูตรการฝึกอบรมนักบินเฮลิคอปเตอร์เชิงพลเรือนแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งหลักสูตร PPL-H, CPL-H, IP-H,  Refresher สำหรับผู้ที่ต้องการ Recurrent และ Transition สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแบบเป็น ROBINSON R44 โดยในปัจจุบันนี้สถาบันการบินพลเรือนได้ฝึกอบรมนักบินเฮลิปคอปเตอร์ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กองทัพเรือ, และผู้ที่สนใจเรียนบินเฮลิคอปเตอร์ เป็นต้น

 

          Congratulations to Police Captain Suwasin Pakapong and Police Lieutenant Pawin Tantinawachai, the student pilots from Class HP52 who were funded by the Royal Thai Police. They completed their initial solo with the Helicopter, ROBINSON R44.   

         The initial solo was the first important step in a student pilot’s life. After the flying instructor strictly taught a student pilot from the first flight, he would ensure that the student pilot was able to take off and land the helicopter safely. When the student pilot landed the helicopter, the rite of splashing water would be made to congratulate on that student pilot’s success in the initial solo. In addition, it was made to build up morale and mental support in the flying practice according to the student pilot’s training practices.      

         The Flight Training Center of the CATC was the only center which offered the civil aviation training courses for helicopter pilots in the region of Southeast Asia. It offered PPL-H, CPL-H, IP-H, and Refresher Courses for personnel who needed the Recurrence, Transition and Course Switching to the ROBINSON R44 Training. At present, the CATC conducts flying trainings for helicopter pilots who work for various government agencies and private agencies, such as the Royal Thai Police, the Royal Thai Navy, and so on. In addition, the CATC’s flying courses were opened for people who were interested in flying a helicopter.         

 

********************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง