สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ HP51 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 8 คน แบ่งเป็น ทุนจากกองบินตำรวจ จำนวน 4 คน ทุนจากกองทัพเรือ จำนวน 3 คน และทุนจากกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ โดยจะเข้ารับการฝึกอบรมภาคพื้นและภาคอากาศที่ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป

     On September 2, 2019, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the opening ceremony for commercial pilot license course (helicopter-HP51). The course was attended by 8 participants. 4 were sponsored by the Royal Thai Police Aviation Department, 3 by the Royal Thai Navy and 1 by the Royal Thai Survey Department. Participants will undergo ground and air training at the Flight Training Center, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan.

***********************************************