สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

 

 

         ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เฮลิคอปเตอร์ รุ่นที่ HP50  ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น  6 คน แบ่งเป็น ทุนจากกองบินตำรวจ จำนวน 3 คน และทุนจากกองทัพเรือ จำนวน 3 คน  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ โดยจะเข้ารับการฝึกอบรมภาคพื้นและภาคอากาศที่ศูนย์ฝึกการบิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป

 

 

Commercial Pilot License Program-Helicopter, Class 50 (HP-50) Opening Ceremony.

 

 

        Dr. Kanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, CATC, presided over the opening ceremony of commercial pilot license program-helicopter, class 50 (HP-50) on September 10, 2018. The program was attended by 6 student pilots; 3 were sponsored by the Royal Thai Police and 3 by the Royal Thai Navy. All 6 student pilots have to undergo ground training and flying training at CATC Flight Center, Hua Hin, Prachuab Khiri Khan.

 

 

***********************************************