สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

Catc

E-service

Catc E-service

ข้อมูล สบพ.
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลทั่วไป

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

Ground Training Programme

Specific Training Programme

Flying Training Programme

Just Click It

วิดีโอ สบพ.

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวรับสมัครนักศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ข่าวเกี่ยวกับองค์กร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน
ข่าวนักศึกษา

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน เรื่อง  การสมัครสอบคัดเลือกเข ...

30 ตุลาคม 2563