สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

Catc

E-service

Catc E-service

ข้อมูล สบพ.
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูล สบพ.
ข้อมูลทั่วไป
คำถามที่พบบ่อย
ศูนย์เรียนรู้/งานวิจัย

Ground Training Programme

Specific Training Programme

Flying Training Programme

Just Click It

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

วิดีโอ สบพ.

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวนักศึกษา
ข่าวประกาศรับสมัครงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวเกี่ยวกับองค์กร
ประกาศ

รายละเอียดประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป ...

30 กรกฎาคม 2563