สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

สถาบันการบินพลเรือน ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร สถาบันการบินพลเรือน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคอาหาร สิ่งของ อาทิ ข้าว อาหารกระป๋อง เสื้อผ้าไม่ใช้แล้วที่มีสภาพใช้งานได้ ชุดนักเรียนระดับประถม ถุงเท้านักเรียน หนังสือเรียนระดับประถม และของเล่น เป็นต้น เพื่อพี่น้องชาวใต้ที่กำลังประสบภัยอุทกภัยอยู่ในขณะนี้กันนะคะ

ระยะที่ 1 ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มกราคม 2560

1. ร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ (หรือแจ้งให้เราไปรับก็ได้นะคะ) แผนกกิจการนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือน
1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 02 272 5741-4 ต่อ 268

หรือ

2. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนได้ที่ ชื่อบัญชี “สบพ.ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ปี 60”
ธนาคาร กรุงไทย สาขากรมขนส่งทางบก เลขที่บัญชี 985 – 5 – 02658 – 6