สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

          เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รำลึกพระมหากรุณาธิคุณและน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา

         โดยพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (วีรพล วีรณาโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา บรรยายธรรมะ ในหัวข้อ ” น้อมนำธรรม เดินตามคำพ่อสอน” ซึ่งเป็นกิจกรรมการสร้างสุขในที่ทำงาน ( Happy Workplace ) ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน ลูกจ้าง และนักศึกษา สถาบันการบินพลเรือนร่วมกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรบุคคล เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ อาคารหอประชุม 1 สบพ. กรุงเทพฯ

 

        On Friday, 20 September 2019, Auditorium Building 1, CATC’s Human Resources Office organized Happy Workplace activity to commemorate His Majesty King Bhumibol Adulyadej ‘s benevolence and to apply his philosophy in everyday life in order to achieve goals and to enhance knowledge and understanding of the Buddhism.

        Phra Kru Palad Suwatthanawachirakun (Wiraphon Wiranano), assistant abbot of Yannawa Temple, gave the dharma talk on the topic ” น้อมนำธรรม เดินตามคำพ่อสอน”. Also present at the event were CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN, executives and instructors, staff and students.

 

***********************************************