สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

            วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายยศนันท์ ก่อสกุลพานิช หัวหน้าสำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา (สอต.) และพนักงานในสังกัด สอต. ร่วมกันส่งครูวิชาภาคพื้นชุดที่สองจำนวน 4 คน ไปเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร Immersion program for CATC instructors in an EASA part 145 approved organization ณ SIA Engineering Company (SIAEC) ประเทศสิงคโปร์ ในระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2562 เพื่อเตรียมบุคลากรและเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานของ สบพ. ให้ไปสู่มาตรฐานของ EASA ตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินและอวกาศอู่ตะเภา

 

CATC Sends Ground Instructors Group 1 Batch 2 for a Training Course in Singapore.

 

 

 

             On February 24, 2019 at Suvarnabhumi Airport, Mr. Yossanun Korsakunpanich, Head of the Aeronautical and Aerospace Personnel Training Center at U-Tapao and staff along with other U-Tapao Office staff saw the second group of 4 ground instructors off at the airport as they went on an Immersion program for an EASA part 145 at the SIA Engineering Company (SIAEC) in Singapore from February 24, 2019 to May 23, 2019. This was to prepare CATC instructors to be ready for raising its standards to meet EASA requirements in accordance with the personnel development plan to support the establishment of the Aeronautical and Aerospace U-Tapao Personnel Training Center at U-Tapao.

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง