สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

 

        พลเรือตรี ปิยะ  อาจมุงคุณ  ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางไปร่วมงาน ICAO 5th Global Aviation Training and TRAINAIR PLUS Symposium  ณ Qatar National Convention Centre  กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เมื่อวันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2561 และจากการผ่านการตรวจประเมินสามารถรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกประเภท Full Member ในโครงการ   TRAINAIR PLUS  จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมานั้น ในโอกาสนี้ พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน จึงได้รับมอบใบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลการเป็นสมาชิกประเภท Full Member โครงการ ICAO TRAINAIR PLUS  จาก Mr.Meshesha  Belayneh, Deputy Director, Technical Cooperation Bureau and Chief, Global Aviation Training Office, ICAO  โดยมีคณะผู้บริหารจาก ICAO   Mr. Hervé Touron, Manager, Training Assessments and Consulting Unit, Global Aviation Training Office, Office of the Secretary General ICAO และ Professor Dr. Paul Bates, Head of Aviation and Logistics, University of Southern Queensland, Additional Assessor และ Mr. Fernando Marrero de Arms, ICAO Expert/Validator  พร้อมผู้บริหารจาก สบพ. ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นผลให้ สบพ. สามารถรักษาสถานภาพการเป็นสมาชิกประเภท Full Member โครงการ TRAINAIR PLUS จาก ICAO ได้เป็นวาระที่ 3 และเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับมาตรฐานขึ้นเป็น Regional Training Centre of Excellence (RTCE)

     นับเป็นเรื่องน่ายินดีและนำความภาคภูมิใจมาให้ชาว สบพ. และประเทศไทย ในฐานะที่เป็นสถาบันหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินของประเทศที่มีมาตรฐานสากล สามารถผลิตบุคลากรการบินที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เข้าไปปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างความเชื่อมั่นทางด้านการบินให้กับประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางในการผลิตบุคลากรด้านการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไป

 

                     CATC Receives Certificate and Award Shield for its Success in Maintaining its Full Member Status of TRAINAIR PLUS Program for the 3rd Term.

            CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN along with the executives attended the 5th ICAO Global Aviation Training and TRAINAIR PLUS Symposium at Qatar National Convention Center, Doha, Qatar on December 10 – 12, 2018, and upon CATC’s success in receiving its full membership in TRAINAIR PLUS project from the International Civil Aviation Organization (ICAO) last June, he received a certificate and award shield for Full Membership ICAO TRAINAIR PLUS project from Mr. Meshesha Belayneh, Deputy Director, Technical Cooperation Bureau and Chief, Global Aviation Training Office, ICAO. Also joining the ceremony were Mr. Hervé Touron Manager, Assessments and Consulting Unit, Global Aviation Training Office, Office of the Secretary General ICAO and Professor Paul Bates, Head of Aviation and Logistics, University of Southern Queensland, Additional Assessor, Mr. Fernando Marrero de Arms, ICAO Expert / Validator and CATC executives. This was the 3rd term CATC could maintain its Full Member status of TRAINAIR PLUS program and it now is preparing for the upgrade a Regional Training Center of Excellence (RTCE).

          Through effort and cooperation, all CATC staff and Thai people take great pride in having CATC as a major organization in the production and development of international aviation personnel with international standards producing specialized aviation personnel to operate in both domestic and international aviation industry which is set to become the hub for aviation industry in Asia and the Pacific.

***********************************************