สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

  สบพ. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร FOOR รุ่น 74

CATC Holds the Certificate Award Ceremony for the Flight Operations  Officer Refresher (FOOR) Programme, Class 74.

 

 ดร.วราภรณ์ เต็มแก้ว ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน รักษาการรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพนักงานอำนวยการบินทบทวน (Flight Operations Officer Refresher) รุ่นที่ 74  ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 33 คน จากประเทศไทย เนปาล กัมพูชา พม่า และภูฏาน  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร 8 สบพ. กรุงเทพฯ      

     Dr. Waraporn Temkaew, Director of Aviation Management Training Division, and Acting Vice President for Academic Affairs, CATC, presided over the Certificate Award Ceremony for the Flight Operations Officers Refresher (FOOR) Programme, Class 74. The aforementioned programme was held from February 13-19, 2020. There were 33 students trained in the programme. Students were from Thailand, Cambodia, the Republic of the Union of Myanmar and Bhutan. The Certificate Award Ceremony was held on February 19, 2020, at Building 8, CATC, Bangkok.  

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง