สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

        พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Operations Officer Refresher Course (FOOR) รุ่นที่ 67 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 5 – 11 กันยายน 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งจำนวนทั้งสิ้น 37 คน แบ่งเป็นทุนจากประเทศเนปาล, ทุนจากประเทศภูฏาน, ทุนจากประเทศกัมพูชา, ทุนจากประเทศพม่า และทุนจากประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

 

CATC Holds Certificate Presentation Ceremony for Flight Operations Officer Refresher Course (FOOR), class 67.

 

        On September, CATC, CATC President, RAdm. Piya Atmungkun, RTN presided over the certificate presentation ceremony of Flight Operations Officer Refresher Course (FOOR), class 7 held on September 5-11, 2018. The course was attended by 37 Participants sponsored by the government of Nepal, Bhutan, Cambodia, Burma and Thailand.

 

 

***********************************************