ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบรสชาติและคุณภาพอาหาร และเครื่องดื่ม และกำหนดการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มประจำร้านอาหารสวัสดิการ สบพ. ประจำปี 2561