ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบรสชาติอาหารเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มประจำร้านอาหารสวัสดิการ สบพ. ประจำปี 2558