สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

         

      นาวาอากาศตรี จินตวัชร์ เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร FOO/FD รุ่นที่ 50 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2560  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 35 คน แบ่งเป็นทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 12 คน  ทุนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 คน  ทุนจาก สายการบิน หิมาลายา ประเทศเนปาล จำนวน 2 คน  ทุนจาก บริษัท เอช.เอส. เอวิเอชั่น จำกัด จำนวน 2 คน  ทุนจาก บริษัท โรยัลสกายเวย์ส จำกัด จำนวน 1 คน  ทุนจาก บริษัท เอสเอฟเอส เอวิเอชั่น จำกัด จำนวน 1 คน  ทุนจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 คน  และทุนส่วนตัว จำนวน 5 คน  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560  ณ หอประชุม 2 สบพ. กรุงเทพฯ

 

  *********************************************** 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง