สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

TH/EN

     

     ด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา “Traffy Fondue” ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค ได้พัฒนา  ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนการทำงานบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ทำหน้าที่ประสานงานแจ้งซ่อมภายในสำนักงานด้วยรูปแบบทันสมัย ใช้งานง่าย ช่วยลดปัญหาการสื่อสารผิดพลาดที่จะนำมาซึ่งการเสียเวลา และสูญเสียต้นทุน พร้อมทั้งสามารถติดตามสถานะงานซ่อม ทำให้เห็นข้อมูลง่าย รู้ปัญหาเร็ว ปรับกลยุทธ์ได้ทันเวลา

     คู่มือการใช้งานระบบแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหา “Traffy Fondue” ดาวน์โหลด

บทความที่เกี่ยวข้อง