สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

                 นาวาอากาศตรี จินตวัชร์  เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร Flight Operations Officer – Special ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 19 คน แบ่งเป็นทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 18 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 1 คน  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  ณ อาคาร 8  สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************