สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

สบพ. จัดพิธีปิดหลักสูตร Flight Operations Officer Refresher (FOOR) รุ่นที่ 75

CATC organizes Flight Operations Officer Refresher (FOOR) course, class 75.

 

         นางภัทราวดี​ อยู่ปาน​ ครูวิชาภาคพื้น​ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Operations Officer Refresher (FOOR) รุ่นที่ 75 ซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 5 คน จากบริษัท เอสเอฟเอส เอวิเอชั่น จำกัด บริษัท บางกอกเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท เอซี เอวิเอชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

           Mrs. Patravadee Yoopan, ground instructor acting as the head of Air Navigation Service Department, CATC, presided over the certificate presenting ceremony for the attendants who completed the Flight Operations Officer Refresher (FOOR) Course, Class 75, held from November 23-27, 2020. In the FOOR training, there were 5 attendants from SFS Aviation Company Limited, Bangkok Helicopter Services Company Limited and AC Aviation Company Limited. The closing ceremony for the FOOR Course was held on November 27, 2020, at CATC, Bangkok.          

 

 

 

********************************************* 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง