สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

       ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว รักษาการรักษาการรองผู้ว่าฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพนักงานอำนวยการบินทบทวน (Flight Operations Officer Refresher) รุ่นที่ 72  ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 22 – 28 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 40 คน จากประเทศเนปาล กัมพูชา พม่าและภูฏาน  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

On August 28, 2019, Dr.Waraporn Temkaew, Acting Vice President of Academic Affairs, CATC presided over the certificate presentation ceremony for flight operations officer refresher course, class 72 held on August 22-18, 2019. The course was attended by 40 participants from Nepal, Cambodia, Myanmar and Bhutan.

 

 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง