สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

 

                    พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพนักงานอำนวยการบินทบทวน (Flight Operations Officer Refresher) รุ่นที่ 71  ซึ่งจัดฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 10 – 16 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 22 คน จากประเทศเนปาล กัมพูชา พม่าและภูฏาน  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ สบพ. กรุงเทพฯ 

 

***********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง