สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

          พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร Flight Operations Officer / Flight Dispatcher Course รุ่นที่ 51 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 15 คน แบ่งเป็นทุนจากประเทศเนปาล จำนวน 8 คน, ทุนจากประเทศภูฏาน จำนวน 2 คน, ทุนจากประเทศเมียนมา จำนวน 1 คน, ทุนจากประเทศกัมพูชา จำนวน 1 คน, ทุนจาก บริษัท แอร์ อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด จำนวน 1 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร 12 สบพ. กรุงเทพฯ

 

  *********************************************** 

  

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง