สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center


                 นาวาอากาศตรี จินตวัชร์  เพชรเรียง ผู้อำนวยการกองวิชาบริการการบิน เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร Flight Operations Officer / Flight Dispatcher Course รุ่นที่ 50 ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 34 คน แบ่งเป็นทุนจาก ประเทศเนปาล จำนวน 3 คน, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 13 คน, บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 2 คน, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 10 คน, บริษัท เอช เอส เอวิเอชั่น จำกัด จำนวน 2 คน, บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จำกัด จำนวน 1 คน, บริษัท เอสเอฟเอส เอวิเอชั่น จำกัด จำนวน 1 คน , บริษัท โรยัลสกายเวย์ส จำกัด จำนวน 1 คน และทุนส่วนตัว จำนวน 1 คน  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560  ณ อาคาร 12  สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************