สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

              ดร.กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Line Marshaller รุ่นที่ 6 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 20 คน เป็นทุนจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

 

*********************************************** 

    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง