สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

   

              นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Instructor Rating (Ground Training) รุ่นที่ 18 ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2560  โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งหมด 5 คน เป็นทุนจาก บริษัท แอ๊ดวานซ์ เอวิเอชั่น จำกัด  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  ณ สบพ. กรุงเทพฯ

 

***********************************************

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง