สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

 

 

          กัปตันพิสุทธิ์ ฐิตะภาส ผู้เชี่ยวชาญด้าน Crew Resources Management (CRM) และวิทยากรเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Instructor Rating (Ground School) รุ่นที่ 19 โดยจะทำการอบรมระหว่างวันที่ 12 – 26 มีนาคม 2561 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งหมด 16 นาย ซึ่งแบ่งเป็นทุนจาก นักบินสังกัด กองบินตำรวจ จำนวน 15 นาย และทุนส่วนตัวจาก นักบิน สังกัดสายการบินโอเรียนไทย จำนวน 1 นาย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม Golden Tulip กรุงเทพฯ

 

 

CATC Launches Flight Instructor Rating (Ground School) Course, Class 19.

 

 

     Capt. Pisuth Thitapas, Crew Resources Management (CRM) expert and guest lecturers participated in opening ceremony of Flight Instructor Rating course (Ground School) Class 19, from March 12 to 26, 2018. The course will be attended by 16 participants. 15 of them are sponsored by the Royal Thai Police and 1, from the Orient Thai Airways, is self-sponsored. The opening ceremony was held on March 12, 2018 at Golden Tulip Hotel Bangkok.

 

 

***************************************