สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

 

         ดร. กนก สารสิทธิธรรม รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร Flight Instructor Rating (Ground School) รุ่น 19 ซึ่งได้ทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12 – 23 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งหมด 16 คน โดยจำแนกทุนจาก กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 15 คน และทุนส่วนตัวจาก นักบิน สังกัดสายการบินโอเรียนไทย จำนวน 1 คน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม Golden Tulip กรุงเทพฯ

 

CATC Holds Certificate Presentation Ceremony of Flight Instructor Rating

(Ground School) Course, Class 19.

 

       On March 23, 2018, at Golden Tulip Hotel, Bangkok, Dr. Kanok Sarsitthithum, Vice President of Academic Affairs, CATC presided over the certificate presentation ceremony of Flight Instructor Rating (Ground School) course, class 19 held between March 19-23, 2018. The course was attended by 16 participants; 15 of the participants were sponsored by Thai Police Aviation Division, The Royal Thai Police and 1 from Orient Thai Airlines was self-sponsored.

 

 

 

***************************************