สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิขอรับเงินประกันของเสียหายคืน

    เพื่อให้นักศึกษาสามารถติดตามสถานะการคืนเงินประกันของเสียหาย

       นักศึกษาที่จบการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง