สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

            วันที่ 23 มิถุนายน 2560 สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ร่วมจัดนิทรรศการในงาน “เปิดโลกกว้างทางการศึกษา Expo 2017” ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของ สบพ. พร้อมเชิญชวนให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขียนเรียงความเรื่อง นักบินไทย 4.0 เพื่อร่วมคัดเลือกให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสานฝันการบิน ครั้งที่9 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2560 นี้

 

 ***********************************************