สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2555

ตาม ที่สถาบันการบินพลเรือน ได้ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรวิชาภาคพื้นของสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2555 เสร็จสิ้นแล้ว ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา ดังต่อไปนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง