สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

Add Your Heading Text Here

สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ชำนาญพิเศษด้านกิจการบินของประเทศไทย

Equipment Information

Simulators

CATC Aircraft Fleet