สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

feature_post

Share

     

            สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กระทรวงคมนาคม จัดงานสัมมนาด้านการบิน “ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมหานครการบินสู่ความสำเร็จ ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องฟีนิกซ์ 5-6 อาคารอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมี พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ ประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

             การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดย นักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สบพ. รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ทราบถึงความสำคัญของโครงการ “มหานครการบิน” “Aerotropolis” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ส่งเสริมและสนับสนุนกันระหว่างสนามบินและพื้นที่โดยรอบของสนามบิน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่ต้องการ มีความสำคัญอย่างมากต่อโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) และการดำเนินงานของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ในส่วนของศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดย สนามบินอู่ตะเภา ได้ถูกพิจารณาว่ามีศักยภาพที่จะเป็น มหานครด้านการบิน สามารถบริหารจัดการ กระตุ้นเศรษฐกิจของภาพรวม รวมถึงสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของสังคมให้ดีขึ้น

             โดยการสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้านการบิน ได้แก่ ดร.กิตติ เศรษฐวรพันธุ์ Director, Growth and Strategy ACOM พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการการท่าอากาศยานอู่ตะเภา และเรืออากาศโท รณชัย  วงศ์ชะอุ่ม ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมใหญ่เครื่องยนต์อากาศยาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าสัมมนาอีกด้วย

 

  *********************************************** 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง